De cliëntenraad is er om de belangen van de cliënten te behartigen. De cliëntenraad bestaat al uit vertegenwoorders van de achterban, maar contact met andere cliënten is aan te raden. Uit de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om contact te onderhouden met de achterban. Hoe kan de cliëntenraad dat aanpakken?

Noodzaak van contact met de achterban

Moet een cliëntenraad contacten onderhouden met zijn achterban of volstaat het om een cliëntenraad te vullen met vertegenwoordigers uit de belangrijkste doelgroepen van de organisatie? De Wmcz biedt op dit punt weinig duidelijkheid. Het enige wat de wet in artikel 2.3.a aangeeft is dat de cliëntenraad ‘redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor cliënten’.

De cliëntenraad kan niet gevuld worden met vertegenwoordigers vanuit alle doelgroepen van de organisatie. De cliëntenraad zal daarom actief op zoek moeten gaan naar signalen uit de achterban: wat speelt er bij de cliënten van de organisatie? Hiernaast moet de cliëntenraad ook aan de achterban laten zien wat er met hun wensen en ideeën gebeurt, zodat zij weet dat de cliëntenraad daadwerkelijk opkomt voor haar belangen. Contact met de achterban is dus noodzakelijk om de volgende redenen:

  • Het stelt de cliëntenraad in staat om de achterban daadwerkelijk te vertegenwoordigen.
  • Het voedt de cliëntenraad. De cliëntenraad vangt signalen op en kan de meningen over een bepaald onderwerp peilen.
  • Het verstevigt de positie van de cliëntenraad. Het legitimeert de adviezen van de cliëntenraad aan de raad van bestuur en versterkt de onderhandelingspositie.

Uit de praktijk: “We gebruiken verschillende bronnen om te weten te komen wat er speelt onder de achterban. We bestuderen bijvoorbeeld de uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken en hebben gesprekken met de coördinator van de vrijwilligers en de klachtenfunctionaris. Ook al zijn zij geen cliënt, ze horen wel wat er speelt onder cliënten. Tenslotte hebben we nauwe contacten met de patiëntenorganisaties die de grootste doelgroepen van onze organisatie vertegenwoordigen.”

Wie is de achterban?

Voordat het contact met de achterban kan worden ingevuld, moet eerst duidelijk zijn wie nu eigenlijk tot de achterban behoort. Wie zijn de cliënten van de organisatie? Vooral voor de curatieve sector is dat minder duidelijk. Als de cliëntenraad alleen uitgaat van de cliënten die op dat moment in behandeling zijn, is de achterban wel erg vluchtig: de cliënten van vandaag zijn morgen geen cliënt meer. Met zo’n achterban kan de cliëntenraad weinig beginnen. De achterban is daarom veel breder en bestaat uit ‘de cliënt van gisteren, vandaag en morgen’. Daarom behoren tot de achterban in de curatieve sector alle inwoners die in het verzorgingsgebied van de organisatie wonen. Hierdoor wordt duidelijk dat de cliëntenraad nooit de hele achterban kan bereiken en zich altijd zal moeten richten op specifieke groepen uit de achterban.

Welke groep is afhankelijk van het onderwerp en het doel dat de cliëntenraad voor ogen heeft. Om effectief contact te kunnen leggen, kan het daarnaast nodig zijn om groepen  met een bepaald eigenbelang te onderscheiden. Klinische patiënten en poliklinische patiënten, bijvoorbeeld. Er zijn cliënten met een bepaalde diagnose, cliënten van een bepaalde leeftijdsgroep, cliënten met een bepaalde sociale of culturele achtergrond, et cetera. Op allerlei manieren kunnen groepen mensen gezamenlijke belangen hebben, die verschillen van de belangen van andere groepen. Wil de cliëntenraad bijvoorbeeld adviseren over de wachttijden in de polikliniek, dan kan hij zich het beste richten op de poliklinische patiënten en misschien alleen op de patiënten die langdurig poliklinisch in behandeling zijn.

De pr van de cliëntenraad

Om signalen vanuit de achterban te kunnen opvangen, is het belangrijk dat de achterban weet dat de cliëntenraad bestaat en wat hij doet. Op welke manier worden hun belangen vertegenwoordigd. De cliëntenraad zal zich dus moeten profileren richting de achterban. Om u goed te profileren kunt u de volgende stappen doorlopen om een pr-plan op te stellen:

Stappenplan pr van de cliëntenraad
Stap 1 – Visie formuleren
Stap 2 – Concrete resultaten benoemen
Stap 3 – Doelen formuleren
Stap 4 – Methodes bepalen
Stap 5 – Plan uitwerken
Stap 6 – Plan uitvoeren en evalueren

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren