LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Wmcz 2018 vraagt van de cliëntenraad om contacten met de achterban te organiseren. Er worden drie onderdelen genoemd:

  • Wensen en meningen inventariseren
  • Cliënten en vertegenwoordigers informeren
  • Resultaten van inspraak gebruiken (alleen een taak voor cliëntenraden in de langdurige zorg)

Op welke manieren de cliëntenraad dit doet, en welke activiteiten de cliëntenraad hiervoor onderneemt, kan worden beschreven in het huishoudelijk reglement of in het werkplan van de cliëntenraad.

Wensen en meningen inventariseren

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de cliëntenraad weet wat er leeft onder cliënten en hun vertegenwoordigers (bedoeld worden ook familie en naasten). De Wmcz 2018 bepaalt dat de cliëntenraad regelmatig hun wensen en meningen inventariseert. De cliëntenraad kan deze vervolgens naar voren brengen in het overleg met de zorgaanbieder. De wensen kunnen ook aanleiding zijn voor de cliëntenraad om een ongevraagd advies uit te brengen.

Cliënten en vertegenwoordigers informeren

Het behoort ook tot de taken van een cliëntenraad om cliënten en hun naasten of vertegenwoordigers regelmatig te informeren over zijn werkzaamheden en de resultaten die de cliëntenraad bereikt. De cliëntenraad kan dit doen door bijeenkomsten te organiseren voor cliënten en hun vertegenwoordigers of door nieuwsbrieven te versturen. Ook sociale media en de website van de zorgaanbieder kunnen hiervoor benut worden.

Resultaten van inspraak gebruiken

De Wmcz 2018 vraagt van zorgaanbieders in de langdurige zorg om cliënten en hun vertegenwoordigers en naasten in staat te stellen om inspraak te hebben op onderwerpen die gaan over het dagelijks leven van cliënten. Deze inspraak wordt georganiseerd naast formele medezeggenschap door cliëntenraden. Een voorbeeld van inspraak in de langdurige zorg is huiskameroverleg.Ook de uitkomsten van huiskameroverleg en andere vormen van inspraak zijn voor de cliëntenraad een bron van informatie. De Wmcz 2018 bepaalt daarom dat een cliëntenraad in de langdurige zorg ook de resultaten van de inspraak bij zijn werkzaamheden betrekt en de cliënten en hun vertegenwoordigers laat weten hoe hij dat heeft gedaan.

Ondersteuning bij achterbancontact

De cliëntenraad kan een beroep doen op de zorgaanbieder om het mogelijk te maken de meningen en wensen van cliënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren, en om hen te informeren over werkzaamheden van de cliëntenraad en de resultaten daarvan. Over de manier waarop de zorgaanbieder de cliëntenraad hierbij behulpzaam is, kunnen cliëntenraad en zorgaanbieder in onderling overleg afspraken maken.

Het LSR kan cliëntenraden adviseren bij het organiseren van achterbancontact en inspraak. Een plan maken voor achterbancontact kan ook aan bod komen in een cursus op maat. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken, we denken graag met jullie mee.

Documenten en artikelen

Handreiking Inspraak in de Wmcz 2018 

Samenvatting handreiking Inspraak Wmcz 2018

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Vraag & Antwoord

Zijn de vergaderingen van de cliëntenraad openbaar?