LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Een cliëntenraad die zich blijft ontwikkelen, is steeds beter in staat om de belangen van cliënten te behartigen. Aan welke informatie of training behoefte is, varieert per cliëntenraad en per moment.

Scholing kan zich richten op:

  • trainen van basisvaardigheden, zoals onderhandelen of vergaderen
  • specifieke kennis vergroten zoals over de wettelijke bevoegdheden van de cliëntenraad
  • vormgeven aan de werkzaamheden of de samenwerking, zoals een visie en werkplan opstellen, teambuilding of een gezamenlijke evaluatie met de raad van bestuur.

Jaarlijks stelt de zorgaanbieder middelen beschikbaar voor de cliëntenraad. Daaronder vallen kosten voor scholing. Bespreek tijdig wat de cliëntenraad nodig heeft aan deskundigheidsbevordering.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Cursus op maat

Een cursus kan voor de hele cliëntenraad op de eigen locatie plaatsvinden. De cursus kan dan helemaal worden afgestemd op de behoeften en wensen van de cliëntenraad en de ontwikkelingen die spelen binnen de eigen organisatie. De cursussen zijn praktisch ingesteld en er wordt veel gewerkt met voorbeelden. Na de cursus kan de cliëntenraad gelijk met de materie aan de slag. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: basiskennis van de Wmcz, de positie en rol van de cliëntenraad in de organisatie; visieontwikkeling en het maken van een  werkplan; het intern functioneren van de cliëntenraad; contact met de achterban; overleggen en onderhandelen met de raad van bestuur; adviseren bij fusies en reorganisaties et cetera.

Basiscursus Wmcz

Nieuwe leden van de cliëntenraad kunnen zich aanmelden voor de basiscursus. In één dag krijgen de nieuwe leden alle informatie over de Wmcz en de werkzaamheden van de cliëntenraad. Uitwisseling met leden van andere cliëntenraden leveren interessante discussies en informatie op.

Voor meer informatie over het cursusaanbod zie agenda of neem contact op met het LSR.

Bijeenkomsten

De cliëntenraad kan deelnemen aan congressen, themadagen en regionale bijeenkomsten van andere cliëntenraden en het LSR. In de regel is het voldoende als enkele afgevaardigden gaan, die de opgedane kennis later overbrengen aan de rest van de cliëntenraad. Op dit soort bijeenkomsten wordt informatie verstrekt en daarnaast is het vaak mogelijk om deel te nemen aan workshops en discussies. Bijeenkomsten geven ook de mogelijkheid om in contact te komen met andere cliëntenraden.

Advies

Wil de cliëntenraad meer informatie over een specifiek onderwerp, dan kunnen medewerkers van het LSR een adviesbezoek afleggen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een cliëntenraadsvergadering of aansluitend op een vergadering.

Vakliteratuur

Er is allerhande literatuur die de deskundigheid van de cliëntenraadsleden kan vergroten. Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen, kan de cliëntenraad een abonnement nemen op een van de kwartaalbladen van het LSR: MEDEzeggenschap Magazine (curatieve zorg,eerstelijnszorg en ggz) of Samenspraak (gehandicaptenzorg, langdurige zorg) van het LSR. Daarnaast kan de cliëntenraad zich op mailinglists laten plaatsen van patiëntenorganisaties. Leden van het LSR ontvangen wekelijks het e-weeknieuws, een uitgebreid overzicht van het laatste nieuws uit de sector die voor de cliëntenraad van belang kan zijn. Dat kan ideeën opleveren voor adviesonderwerpen.

Heidag

De ‘heidag’ bedoeld om in een rustige omgeving ongestoord van gedachten te kunnen wisselen. Tijdens dit soort dagen kan worden gesproken over het eigen functioneren en over mogelijke verbeteringen. Een cliëntenraad kan bijvoorbeeld éénmaal per jaar een heidag organiseren. Omdat de cliëntenraad dan uitgebreid de tijd neemt om te brainstormen, komen er vaak goede ideeën naar voren. Het is zinvol om een begeleider te zoeken. U kunt hiervoor bij het LSR terecht.

Netwerk van cliëntenraden

Door contacten met andere cliëntenraden evalueert u tegelijkertijd het functioneren van uw eigen cliëntenraad. U ziet dan hoe andere cliëntenraden te werk gaan en u kunt de goede dingen overnemen. U kunt collega-cliëntenraden ontmoeten tijdens informatieve netwerkbijeenkomsten of cursussen. Ook kunt u via het LSR contact leggen met collega-cliëntenraden in uw omgeving.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Documenten

Handvat Onafhankelijke ondersteuning

Handvat Observeren als evaluatieinstrument

Voorbeeld vragenlijst evaluatie cliëntenraad

Artikel checklist medezeggenschap

Artikel inschakelen deskundige