Een cliëntenraad die zich blijft ontwikkelen, is steeds beter in staat om de belangen van cliënten te behartigen. De cliëntenraad zal daarom moeten werken aan de eigen deskundigheid en zal regelmatig het eigen functioneren kritisch onder de loep moeten nemen. Hoe kan de cliëntenraad dit aanpakken?

De deskundigheid bevorderen

Om het werk goed te kunnen doen, heeft een cliëntenraad heel wat kennis en kunde nodig. Natuurlijk blijft het cliëntenraadswerk vrijwilligerswerk, de cliëntenraadsleden zijn geen professionals. Voor deskundigheid kan de cliëntenraad een beroep doen op een ambtelijk secretaris en bij complexe onderwerpen kan de cliëntenraad advies vragen aan een deskundige van buiten de cliëntenraad. Maar ook dan nog is er genoeg over wat cliëntenraadsleden moeten weten en kunnen. Er zijn talloze manieren om de deskundigheid van de cliëntenraadsleden te vergroten. Aan welke informatie of training behoefte is, varieert per cliëntenraad en per moment. Scholing kan zich richten op basisvaardigheden, zoals onderhandelen of vergaderen, op basiskennis, bijvoorbeeld over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), en op de inhoud van het werk, bijvoorbeeld het opstellen van een jaarverslag of werkplan. Maar ook kan een training gebruikt worden om te evalueren, bijvoorbeeld de relatie met de raad van bestuur.

Tip  Probeer als cliëntenraad complexe onderwerpen niet zelf tot in detail te beheersen, maar laat u adviseren door uw ambtelijk secretaris of laat u bijstaan door een deskundige van binnen of buiten de organisatie. Dit scheelt tijd en energie, die de cliëntenraad weer kan gebruiken voor andere activiteiten.

Tip  Vraag de raad van bestuur om voldoende middelen om de deskundigheid van de cliëntenraad op het gewenste peil te krijgen en te houden. Wees wat dat betreft niet te bescheiden.

Deskundigheid is nodig om het cliëntenraadswerk goed te kunnen doen! Meer over de middelen die de raad van bestuur beschikbaar stelt zie Financiering.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren