LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Vergaderen is belangrijk voor cliëntenraden; tijdens het vergaderen gebeurt het meeste werk. Voor de cliëntenraad staan twee soorten vergaderingen centraal: de cliëntenraadsvergadering en de overlegvergadering met de raad van bestuur.Hoe organiseer je als cliëntenraad de vergaderingen en wat zijn manieren om effectief te vergaderen?

De cliëntenraadsvergadering

De cliëntenraadsvergadering is de vergadering van de cliëntenraad zelf. Tijdens deze vergadering wordt onder andere het werk gepland, worden adviezen voorbereid, worden organisatorische zaken geregeld, wordt de overlegvergadering met de raad van bestuur voorbereid et cetera. In het huishoudelijk reglement maakt de cliëntenraad afspraken over de cliëntenraadsvergadering.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren