In de Wmcz staat het één en ander over de samenwerking tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur. Er staat bijvoorbeeld iets in over de tijd die de raad van bestuur de cliëntenraad moet geven om een advies uit te brengen en over de informatie die de raad van bestuur aan de cliëntenraad moet verstrekken. Omdat de Wmcz alleen minimale voorschriften geeft, zijn aanvullende afspraken op hun plaats. Die afspraken worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Status van de samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is niet wettelijk verplicht, maar wel van groot belang voor de medezeggenschap. In de overeenkomst staan alle werkafspraken tussen de cliëntenraad en raad van bestuur. De overeenkomst is een aanvulling op de wet. Een samenwerkingsovereenkomst wordt in onderling overleg opgesteld en vormt een duidelijke, formele basis voor de samenwerking tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur. Het volgende wordt gebruikelijk opgenomen in de samenwerkingsbijeenkomst:

  • Begripsbepalingen: definities.
  • De overlegvergadering.
  • Afspraken over het omgaan met informatie.
  • Bevoegdheden van de cliëntenraad.
  • Procedure voordracht lid raad van toezicht.
  • Geschillenregeling.
  • Slotbepalingen.
Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren