LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Een cliëntenraad heeft leden nodig. Dit geldt voor nieuw op te richten cliëntenraden, maar ook voor bestaande cliëntenraden waar vacatures ontstaan.

Wanneer werven en door wie?

Er kunnen verschillende redenen zijn om leden voor een cliëntenraad te zoeken.

  • Er wordt voor de eerste keer een cliëntenraad opgericht.
  • De zittingstermijn van de cliëntenraadsleden gaat verstrijken en er moet opnieuw worden beslist wie lid wordt. Dat kunnen dezelfde mensen zijn, maar dan moeten ze wel weer formeel worden benoemd.
  • Er gaan tussentijds cliëntenraadsleden weg. Degenen die vertrekken, moeten worden vervangen.
  • De cliëntenraad heeft behoefte aan uitbreiding en gaat op zoek naar meer leden.
  • De cliëntenraad wordt in zijn geheel opgeheven, dus moet worden gezocht naar nieuwe leden.
Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren