Als er voldoende kandidaten zijn voor de cliëntenraad, moet worden besloten wie daadwerkelijk lid worden. Er zijn drie manieren om dat te doen: via verkiezingen, een sollicitatieprocedure of coöptatie. Verkiezingen worden in de praktijk alleen gebruikt bij organisaties waar cliënten langdurig verblijven. Hieronder wordt de sollicitatieprocedure en coöptatie omschreven.

Bij een sollicitatieprocedure wordt een grote groep mensen uitgenodigd om te solliciteren. In een sollicitatiegesprek worden vervolgens een aantal geselecteerde kandidaten beoordeeld, waarna de selectie plaatsvindt.

Coöptatie wil zeggen dat de zittende cliëntenraadsleden de nieuwe cliëntenraadsleden aanwijzen en voordragen aan de raad van bestuur. Doorgaans wordt bij coöptatie precies het aantal kandidaten gezocht waar de cliëntenraad behoefte aan heeft. Gaat er bijvoorbeeld iemand weg, dan wordt een kandidaat benaderd en benoemd.

Bedenk voordat een selectieprocedure start, eerst goed wie de cliëntenraad zoekt. Waar ligt de behoefte. Zoekt de cliëntenraad een praktisch ingesteld iemand of iemand met een specifieke deskundigheid. Gaat de voorkeur uit naar een jonger of ouder iemand, man of vrouw et cetera.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren