LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Er komt veel af op nieuwe leden van de cliëntenraad: lopende adviezen en instemmingsvragen, ontwikkelingen bij de zorgaanbieder en verwachtingen van de andere cliëntenraadsleden en de overlegpartner. Zorg voor een goede start.

Een goede start

Startende leden aan een cliëntenraad staan voor een belangrijke taak, en moeten daar vorm aan zien te geven met de wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit roept vragen op als ‘wat kan en mag de cliëntenraad’ en ‘wat wordt er van mij als raadslid verwacht’. Zorg voor een goede start door nieuwe leden actief in te werken. Hoe eerder nieuwe leden geïnformeerd zijn over de rechten en de werkzaamheden van de cliëntenraad, hoe eerder zij een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

Kijk wat nodig is

Er zijn verschillende mogelijkheden om nieuwe leden klaar te stomen voor het cliëntenraadswerk. Wat een goede manier is, verschilt per  cliëntenraad, en per persoon. Is de hele cliëntenraad startend, of gaat het om een nieuw lid in een al bestaande cliëntenraad? Bevinden zorgaanbieder en cliëntenraad zich in rustig vaarwater, of zitten ze middenin een dynamisch fusieproces? In de ene situatie zal meer ruimte zijn voor rustig inwerken dan de in de andere. Het is ook belangrijk rekening te houden met voorkennis, ervaring en voorkeuren van nieuwe leden. De ene persoon leest zich graag in, de andere leert liever in de praktijk.

Bepaal wat in de actuele situatie belangrijke informatie is voor nieuwe leden, en bespreek met de nieuwe leden aan welke  informatie zij behoefte hebben, en in welke vorm.

Wanneer welke informatie

Er is vaak veel informatie beschikbaar. Houd er rekening mee dat het tijd kost voordat een nieuw lid helemaal is ingewerkt. Zeker wanneer de cliëntenraad maar een paar keer per jaar samenkomt. Het proces van inwerken zal niet sneller gaan door nieuwe leden te overstelpen met informatie. Doseer de informatie en kijk gaandeweg wat er nodig is. Door een ervaren cliëntenraadslid als contactpersoon aan te wijzen, kan het nieuwe lid gemakkelijk vragen stellen en kan snel aanvullende informatie worden gegeven wanneer daar behoefte aan is.

Start in elk geval met het geven van praktische en actuele  informatie, zoals vergaderafspraken en  lopende advies- en instemmingsaanvragen, zodat nieuwe leden goed voorbereid aan de vergaderingen kunnen deelnemen.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren