Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Wat levert dat op voor patiënten en voor zorgorganisaties? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘De patiënt aan het roer’ op 12 april 2019 in Utrecht.

Themagerichte parallelsessies en workshops

Naast plenaire sprekers zijn er drie rondes met themagerichte parallelsessies en workshops. Van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) tot het verbeteren van vaardigheden van patiënten en (de rol van) e-health bij het creëren en stimuleren van patiënteninvloed.

Jasper Boele, directeur LSR over de Wmcz

Verdieping en inzicht

Het congres zet alle belangrijke ontwikkelingen op een rijtje en geeft verdieping en inzicht in de verschillende aspecten rond (collectieve) inspraak en invloed van patiënten. Deelname is niet alleen interessant voor leden van cliëntenraden, patiëntenverenigingen, patiëntenorganisaties e.d. Ook beleidsmedewerkers en leidinggevenden van curatieve zorgorganisaties kunnen hier veel nieuwe kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of u inschrijven voor het congres over patiënteninvloed in de zorg op 12 april 2019? Klik dan hier voor het programma, alle info en de sprekers. De deelnemerskosten bedragen € 295 (btw-vrij). Leden van cliëntenraden krijgen korting en betalen 195 euro (btw-vrij). Accreditatie is aangevraagd.