Cliëntenmedezeggenschap in de zorg brengt een aantal bijzonderheden met zich mee. In veel gevallen heeft u te maken met cliënten met een beperking; met mensen die ziek zijn, een behandeling ondergaan; met mensen die langdurig in een zorginstelling verblijven waar de kwaliteit van zorg in bijzondere mate de kwaliteit van leven beïnvloedt, of met mensen met een verstandelijke beperking waarvoor extra voorwaarden nodig zijn om de mogelijkheden van cliëntenmedezeggenschap te benutten. Wat betekent dit in de praktijk? Hieronder een aantal bijzonderheden in de praktijk van medezeggenschap van de verschillende zorgsectoren

Bijzonderheden cliëntenraden verschillende sectoren

In de zorg heeft u te maken met cliënten met verschillende soorten beperkingen. Ongeacht zijn beperking heeft iedere cliënt dezelfde rechten op het gebied van medezeggenschap. Dit doet een extra beroep op de vaardigheden van de manager in de samenwerking met de cliëntenraad. Zoals een open houding voor de ervaringen van cliënten en de bereidheid deze te vertalen naar beleid. Maar ook het bieden van ruimte aan de cliëntenraad om tot standpunten en adviezen te komen en te groeien in de rol van gesprekspartner voor het management. Om cliënten met een beperking in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de cliëntenmedezeggenschap zijn verder een goede ondersteuning van de cliëntenraad en een passende informatievoorziening belangrijke aandachtspunten. De voorwaarden die nodig zijn om de cliëntenmedezeggenschap in praktijk te brengen en de omstandigheden waaronder dat gebeurt verschillen evenwel per sector:

Cliëntenraden in de eerstelijnszorg

Op 1 juli 2020 trad de herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in werking. Wanneer zorg wordt verleend in een gezondheidscentrum, huisartsenpost, fysiotherapiepraktijk, tandheelkundige praktijk of andere aanbieder van eerstelijnszorg met meer dan 25 personen zorg*, dan moet volgens de Wmcz 2018 ook in deze sector een cliëntenraad worden ingesteld. Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen, zie hiervoor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

*NB medewerkers die geen zorg verlenen, blijven hierbij buiten beschouwing. Of zorgverleners parttime of fulltime werkzaam zijn, is niet van belang en ook niet of de zorgverlener op basis van een arbeidsovereenkomst werkt bij de zorgaanbieder. Ingehuurde zorgverleners en vrijwilligers, stagiaires of leerlingen die zorg verlenen, tellen dus ook mee.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren