Cliëntenmedezeggenschap in de zorg brengt een aantal bijzonderheden met zich mee. In veel gevallen heeft u te maken met cliënten met een beperking; met mensen die ziek zijn, een behandeling ondergaan; met mensen die langdurig in een zorginstelling verblijven waar de kwaliteit van zorg in bijzondere mate de kwaliteit van leven beïnvloedt, of met mensen met een verstandelijke beperking waarvoor extra voorwaarden nodig zijn om de mogelijkheden van cliëntenmedezeggenschap te benutten. Wat betekent dit in de praktijk? Hieronder een aantal bijzonderheden in de praktijk van medezeggenschap van de verschillende zorgsectoren

Bijzonderheden cliëntenraden verschillende sectoren

In de zorg heeft u te maken met cliënten met verschillende soorten beperkingen. Ongeacht zijn beperking heeft iedere cliënt dezelfde rechten op het gebied van medezeggenschap. Dit doet een extra beroep op de vaardigheden van de manager in de samenwerking met de cliëntenraad. Zoals een open houding voor de ervaringen van cliënten en de bereidheid deze te vertalen naar beleid. Maar ook het bieden van ruimte aan de cliëntenraad om tot standpunten en adviezen te komen en te groeien in de rol van gesprekspartner voor het management. Om cliënten met een beperking in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren aan de cliëntenmedezeggenschap zijn verder een goede ondersteuning van de cliëntenraad en een passende informatievoorziening belangrijke aandachtspunten. De voorwaarden die nodig zijn om de cliëntenmedezeggenschap in praktijk te brengen en de omstandigheden waaronder dat gebeurt verschillen evenwel per sector:

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren