LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Hieronder vind je ‘praatplaten’. In het blad Samenspraak PICTO staat iedere keer zo’n Praatplaat. Een praatplaat helpt om over een onderwerp te praten. Er staan stellingen en vragen op de praatplaat. Met een stelling kun je het eens of juist oneens zijn. En vertellen waarom dat zo is. Op een vraag kun je een antwoord bedenken. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar misschien willen jullie wat veranderen. Dan kan de raad daarover advies geven.

Praatplaat begeleider Lees voor

Praatplaat voeding Lees voor