LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

 • Home
 • Geschillen
 • Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden - LSR-Kennisbank(current)

Een commissie van vertrouwenslieden biedt uitkomst bij menings­verschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wet medezeggen­schap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen.

Iedere zorgaanbieder kan, in goed overleg met de cliëntenraad, zelf een commissie van ver­trouwenslieden instellen. In plaats daarvan kunnen zorgaanbieders en cliëntenraden echter ook kiezen voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij
meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De LCvV wordt in stand gehouden door:

 • LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
 • LOC Waardevolle zorg
 • KansPlus
 • ActiZ, branchevereniging van zorgondernemers
 • De Nederlandse GGZ
 • NVZ, Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Jeugdzorg Nederland
 • Consortium van brancheverenigingen in de eerstelijnszorg bestaand uit: InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie en de Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Federatie Medisch Specialisten

Documenten

Folder vertrouwenslieden met pictogrammen

Informatie

www.vertrouwenslieden.nl

Veelgestelde vragen over het werk van de LCvV

Artikelen

Artikelen over uitspraken van de LCvV (Wmcz 2018) verschenen in het MEDEzeggenschap magazine.
Auteur: Loeska Bos, secretaris LCvV.

Meningsverschil_Vergoeding kosten

Meningsverschil_Bemiddelen

Meningsverschil_Principekwestie

Meningsverschil_Representatieve delegaties

Meningsverschil Monumentaal vastgoed

Meningsverschil Kosten cliëntenraad

Meningsverschil_Nieuwe medezeggenschapsregelingen

Meningsverschil_Slepende kwesties

Meningsverschil_Zakgeld

Meningsverschil_Afwijken van een behandelprotocol

Meningsverschil_Gelaagde structuur medezeggenschap

Meningsverschil_Commissie wel of niet bevoegd?

Meningsverschil_Verbouwen, verhuizen en een nieuwe Wmcz

Meningsverschil_Ontbinden raad

Meningsverschil_Calamiteitenonderzoek

Meningsverschil_Zittingstermijnen

Meningsverschil_Spoedeisende zaken