De cliëntenraad kan ook andere vormen van ondersteuning inschakelen. Bij een complexe adviesvraag, zoals een samenwerkingsproject of fusie, kan de cliëntenraad een (extern) deskundige om advies vragen. De deskundige inbreng komt bovendien de kwaliteit van het advies van de cliëntenraad ten goede. Deskundig advies kan bijvoorbeeld komen van iemand met een bouwkundige achtergrond of een adviseur van het LSR. Het is ook mogelijk om deskundigen uit de eigen organisatie om advies te vragen. Er werken allerlei mensen met specialistische kennis, waarvan de cliëntenraad gebruik kan maken. Doe bijvoorbeeld een beroep op de communicatiemedewerker voor de ontwikkeling van een folder over de cliëntenraad.