Pagina wordt aangepast

 

Documenten

Onderdelen begroting Lees voor

Voorbeeld begrotingsvoorstel cliëntenraad Lees voor

Modelregeling financiering cliëntenraden ziekenhuizen en revalidatie-instellingen Lees voor

Vraag & Antwoord

Hebben wij verzwaard adviesrecht over de hoogte van het budget van de cliëntenraad?

Wij hebben een Kamer van Koophandel nummer nodig voor het openen van een zakelijke bankrekening voor de cliëntenraad. Hoe komen we daaraan?

Hoe hoog moet het budget zijn voor de cliëntenraad?

Wij willen een deskundige inhuren om ons  te helpen bij het adviestraject. We hebben hiervoor geen budget. Hoe lossen we dat op?

 

Achtergrondinformatie

Onderzoek vacatiegelden (2012)

Handvat Onderzoek vacatiegelden

[/wppb-restrict]