Om te kunnen werken, heeft een cliëntenraad financiële ondersteuning nodig: faciliteiten en een eigen budget. Hoe zit het met de financiën van de cliëntenraad. Hoe onderhandelt de cliëntenraad over het budget met de raad van bestuur en hoe stelt de cliëntenraad een begroting op?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) verplicht de raad van bestuur om de cliëntenraad in staat te stellen zijn werk te doen. Dat kan met behulp van een ambtelijk secretaris. Dat kan ook met behulp van faciliteiten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een vergaderruimte, computer, internet, telefoon en de mogelijkheid om te kopiëren.

Een eigen budget

Naast de faciliteiten heeft de cliëntenraad ook een eigen budget nodig. Van dit budget kan de cliëntenraad bijvoorbeeld een cursus volgen, deelnemen aan congressen, lid worden van een koepelorganisatie, zich abonneren op een vakblad en externe deskundigen inhuren. Alle middelen die de cliëntenraad tot zijn beschikking krijgt, moeten op grond van de Wmcz, artikel 2, lid 2.b. op schrift gesteld worden. Dit gebeurt in het instellingsbesluit.

Budget in beheer van organisatie

Cliëntenraden kunnen er ook voor kiezen hun budget te laten beheren door een financieel medewerker van de organisatie. Deze medewerker verschaft de cliëntenraad dan gedurende het jaar inzicht in de financiële situatie. Belangrijk is dat de cliëntenraad weet wat de hoogte van het eigen budget is, zodat de geldkraan niet onverwacht dicht kan worden gedraaid. Bovendien leg je met een eigen budget niet bij iedere declaratie verantwoording af en is het geld snel beschikbaar. Cliëntenraden met een eigen budget, al dan niet in eigen beheer, leggen jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur over hun uitgaven.

Budget in eigen beheer

Sommige cliëntenraden hebben hun budget in eigen beheer. De penningmeester of de ambtelijk secretaris houden dan de uitgaven van de cliëntenraad bij. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Een eigen budget komt de onafhankelijkheid van de cliëntenraad ten goede. Het stelt de cliëntenraad in staat zelf te beslissen welke middelen nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Een cliëntenraad met een eigen budget heeft een goed overzicht over zijn financiële middelen. De cliëntenraad zal hierdoor jaarlijks een begroting moeten opstellen en na moeten denken over zijn bestedingspatroon, activiteiten en prioriteiten in het komende jaar. Dit leidt tot bewustere keuzes. Als eenmaal een begroting is gemaakt, zal het opstellen van een werkplan ook sneller en beter gaan. Een eigen budget nodigt dus uit tot een meer professionele werkwijze.

Voordelen eigen budget:

  • Zorgt voor onafhankelijkheid en keuzevrijheid.
  • De cliëntenraad hoeft niet bij iedere uitgave verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur.
  • Het is duidelijk hoeveel budget de cliëntenraad tot zijn beschikking heeft.
  • De cliëntenraad kan snel beschikken over geld.
  • De cliëntenraad is gedwongen om na te denken over zijn activiteiten en prioriteiten.

Hoogte van het budget

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren