LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Wmcz 2018 vraagt van de cliëntenraad om schriftelijk zijn werkwijze en zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte te regelen. Dat gebeurt in een huishoudelijk reglement. Het is een reglement van de cliëntenraad zelf. Na vaststelling kan de cliëntenraad zijn huishoudelijk reglement publiceren, zodat cliënten, naasten en de zorgaanbieder er kennis van kunnen nemen.

Naast het huishoudelijk reglement noemt de Wmcz 2018 de medezeggenschapsregeling, waarin de zorgaanbieder met instemming van de cliëntenraad een aantal zaken vastlegt, zoals wie er aan de cliëntenraad kunnen deelnemen.

Werkwijze

De cliëntenraad beschrijft in huishoudelijk reglement hoe hij zijn taak en werkzaamheden gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld hoe de vergaderingen worden georganiseerd en hoe de cliëntenraad contacten onderhoudt met zijn achterban. Ook kan worden beschreven welke functies er binnen de cliëntenraad zijn (bijvoorbeeld voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris).

Vertegenwoordiging

Ook legt de cliëntenraad vast wie hem ‘in en buiten rechte’ kan vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld dat de voorzitter namens de cliëntenraad een toespraak kan houden, of dat de voorzitter en de secretaris samen de cliëntenraad kunnen vertegenwoordigen bij een commissie van vertrouwenslieden.

Model reglement gebruiken

Het LSR heeft een Model huishoudelijk reglement opgesteld op basis van de bepalingen in de Wmcz 2018. De cliëntenraad kan de artikelen van dit model huishoudelijk reglement aanpassen aan de eigen situatie en voorkeuren.

 

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren