In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz ) staat dat de cliëntenraad schriftelijk zijn werkwijze en zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte moet regelen. Er moet dus een huishoudelijk reglement komen.

Status van het huishoudelijk reglement

De Wmcz geeft niet aan wat er precies in het huishoudelijk reglement moet worden opgenomen: dat laat de wet aan de cliëntenraad zelf over. Er moet in ieder geval in staan hoe de werkwijze van de cliëntenraad eruit ziet en wie de cliëntenraad vertegenwoordigt bij het tekenen van bijvoorbeeld contracten. Het huishoudelijk reglement is echt een reglement van de cliëntenraad zelf. Er staan dus geen afspraken in tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur. De raad van bestuur ontvangt het huishoudelijk reglement ter inzage, maar heeft er geen zeggenschap over.

De afspraken in het huishoudelijk reglement moeten bij voorkeur algemeen zijn, zonder te veel details. Het is bijvoorbeeld goed om vast te leggen dat de cliëntenraad één keer per maand vergadert, maar niet dat de raad ‘iedere eerste dinsdag van de maand tussen 9.00 en 11.00 uur’  vergadert. Dat tijdstip kan nogal eens wisselen en dan zou de raad ook het huishoudelijk reglement weer moeten aanpassen.

Artikel 2.4 Wmcz
4. De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn vertegenwoordiging in en buiten rechte.

Onderdelen van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren