Er zijn verschillende manieren om een cliëntenraad samen te stellen. Welke manier is de beste? Hoe komt u tot een goed functionerende cliëntenraad, die daadwerkelijk de belangen van cliënten kan behartigen? En hoe kunnen de taken van de cliëntenraad het beste worden verdeeld?

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) schrijft voor dat de raad van bestuur in het instellingsbesluit vastlegt hoe de cliëntenraad wordt samengesteld: wie in aanmerking komt om lid te worden, hoeveel leden de cliëntenraad minimaal heeft, hoe de leden worden benoemd en hoe lang ze lid van de cliëntenraad kunnen blijven. De cliëntenraad beslist hier dus niet zelf over. Dat wil niet zeggen dat de cliëntenraad niets te zeggen heeft over de eigen samenstelling. Als u het niet eens bent met de vastgestelde samenstelling van de cliëntenraad, kunt u hierover met de raad van bestuur in overleg gaan en eventueel ongevraagd advies uitbrengen. U vraagt dan om een wijziging van  het instellingsbesluit. Voor het wijzigen van het instellingsbesluit geldt het verzwaard adviesrecht, ook bij ongevraagd advies.

Tip  Als de cliëntenraad een andere samenstelling wil krijgen, zal de raad van bestuur dit advies zeer serieus moeten nemen. De cliëntenraad heeft immers verzwaard adviesrecht over dit onderwerp, en dat is niet voor niets: het is belangrijk dat de cliëntenraad een goede afspiegeling is van de doelgroep van de organisatie. Wat de cliëntenraad daarover te zeggen heeft, weegt dus zwaar.

Mogelijke leden van de cliëntenraad

Een cliëntenraad is er om de belangen te behartigen van de cliënten van de organisatie. De wet zegt dat de cliëntenraad `redelijkerwijs representatief´ moet zijn voor de cliënten en `redelijkerwijze in staat´ moet zijn om hun belangen te behartigen. Het is natuurlijk de vraag wanneer dit het geval is.

In de praktijk komen de volgende groepen cliëntenraadsleden voor:

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Documenten

Artikel Migranten betrekken bij de cliëntenraad

Artikel Culturele diversiteit in de raad