LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Binnen de cliëntenraad zijn verschillende functies mogelijk: voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. De cliëntenraad kan ook een dagelijks bestuur vormen en werken met commissies. Iedere functie brengt zijn eigen taken met zich mee.

Tip  Maak voordat u de taken verdeelt eerst een inventarisatie van ieders kwaliteiten, ervaringen en interesses.

Voorzitter

De voorzitter speelt een centrale rol in de cliëntenraad. De voorzitter zit de cliëntenraadsvergaderingen voor, zorgt samen met de (ambtelijk) secretaris dat er een agenda is en let erop dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook bewaakt hij of zij de sfeer en structuur binnen de cliëntenraad. Naar buiten toe is de voorzitter het gezicht van de cliëntenraad. Zo is hij meestal diegene die  tussen de vergaderingen door contact heeft met de raad van bestuur, brieven ondertekent of toespraken houdt. Doorgaans is de voorzitter aangewezen als de officiële vertegenwoordiger van de cliëntenraad. Dit wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren