Taak van de cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft de cliëntenraad een duidelijke taak: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ook geeft de wet de cliëntenraad een aantal bevoegdheden, om die taak te kunnen vervullen.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De cliëntenraad behartigt dus niet hun individuele belangen. Over deze scheiding ontstaat nogal eens verwarring bij cliënten van de organisatie. Met individuele klachten moeten ze aankloppen bij de klachtencommissie; met algemene klachten moeten ze aankloppen bij de cliëntenraad. Maar de grens tussen collectief en individueel is soms moeilijk te trekken.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren