LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Een cliëntenraad heeft een visie nodig, om richting te geven aan het eigen handelen. Het gezamenlijk ontwikkelen van een visie zorgt ervoor dat de neuzen van alle leden dezelfde richting op wijzen. Een visie vormt de basis voor het cliëntenraadswerk.

Een visie is het perspectief van waaruit je functioneert: wat wilt u bereiken, wat vindt u belangrijk? Voordat een cliëntenraad aan de slag gaat, is het goed om een pas op de plaats te maken en na te denken over de visie: hoe kijkt de cliëntenraad aan tegen medezeggenschap van cliënten, wat verstaat de cliëntenraad onder het cliëntenperspectief en hoe ziet de cliëntenraad zijn eigen rol daarin? Als dit duidelijk is, is dat een goede basis voor het  cliëntenraadswerk. Daarom is het goed als het opstellen van een visie op medezeggenschap tijdens de oprichting van een cliëntenraad een aparte stap is. Maar ook voor cliëntenraden met veel nieuwe leden is het goed weer eens stil te staan bij de eigen visie.

De raad van bestuur heeft ook een eigen visie. Het is goed om de visie van de cliëntenraad hiermee te vergelijken. Op die manier wordt duidelijk in hoeverre de organisatie en de cliëntenraad op één lijn zitten. Kijken beide partijen op dezelfde manier naar de medezeggenschap van cliënten? Als de visies blijken te verschillen, kan de cliëntenraad hierover het gesprek aangaan met de raad van bestuur.

Het ontwikkelen van een visie is een proces, het kost tijd. Dat proces blijft ook altijd doorgaan: door opgedane ervaringen kan een visie weer veranderen. Daarom is het goed om regelmatig – bijvoorbeeld jaarlijks – de visie te evalueren.

Het ontwikkelen van een visie

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren