LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Een cliëntenraad ontvangt in de loop van het jaar een aantal beleidsdocumenten. Naast het Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording Zorg, jaarplan, begroting en eventueel een meerjarenplan kan dat bijvoorbeeld zijn een bouwplan, een klachtenreglement, een gedragscode, of een nieuw kwaliteitssysteem.

Betrokkenheid cliëntenraad

Ook als u als cliëntenraad in een vroegtijdig stadium van de beleidscyclus betrokken bent (geweest) bij het totstandkomen van zorgbeleid, betekent dat niet dat u in een latere fase van het beleidsproces niet meer zou kunnen adviseren. De cliëntenraad hoeft niet alle fijne details van alle cijfers te weten om zijn werk goed te kunnen uitoefenen. Hij hoeft er niet naar te streven de plaats en functie van de raad van bestuur over te nemen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, niet de cliëntenraad. De cliëntenraad probeert het belang van cliënten te behartigen. Hij is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

De cliëntenraad moet vooral goed weten wat hij wil, en een aantal prioriteiten stellen. Het vertalen van ideeën en wensen in cijfers is misschien niet mogelijk. Dat hoeft echter niet te betekenen dat die wensen niet goed, niet redelijk of niet haalbaar zijn.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren