LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Het meerjarenbeleidsplan of meerjarenplan, zet voor meerdere jaren de grote lijnen uit van het zorgbeleid van een zorginstelling. Het legt een aantal strategische keuzen vast die richtinggevend zijn voor de vier of vijf jaren die volgen. Het meerjarenplan is daarmee een belangrijk document voor de gehele organisatie, en dus ook voor de cliëntenraad. Bij het totstandkomen van het meerjarenplan heeft de cliëntenraad een kans invloed uit te oefenen.

Elke organisatie maakt naar eigen inzicht een meerjarenbeleidsplan. De opzet daarvan kan verschillen, er is niet een bepaalde opzet waaraan een organisatie zich dient te houden. Een meerjarenplan bevat doorgaans een (nieuwe) formulering van de missie van de organisatie. Het document geeft een visie op de zorg en op de omgeving waarin die tot stand komt. De raad van bestuur kijkt naar de organisatie, de verwachte ontwikkeling van de zorg, de veranderingen die daarom noodzakelijk worden geacht, eventuele samenwerkingsverbanden die men wil aangaan, de soort zorg die wordt geleverd, de groepen mensen waarvoor die zorg is bedoeld, de diensten en producten, de mensen die de zorg moeten gaan leveren. Daar horen natuurlijk cijfers bij: over personeel, materiaal, gebouwen en kwaliteit van de zorg.

De rol van de cliëntenraad

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren