De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is de belangrijkste wet voor de cliëntenraad: deze wet legt het fundament voor de medezeggenschap. Maar de cliëntenraad heeft ook te maken andere wetten. Wetten die van belang zijn voor cliënten en dus ook voor de cliëntenraad. U kunt de wetten erbij pakken als de raad van bestuur advies vraagt over onderwerpen die met deze wetten te maken hebben. De belangrijkste wetten, instanties en regels waar u als cliëntenraad mee te maken heeft op een rij:

Tip De meest recente complete teksten van de wetten zijn tevens te vinden via www. overheid.nl.