LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een kaderwet die een aantal verplichtingen beschrijft maar ruimte biedt voor nadere uitwerking. De wet regelt twee
belangrijke onderwerpen: kwaliteit- en klachtrecht. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt (Wmo), zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp. De Wkkgz valt onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Wkkgz regelt een aantal zaken op het gebied van kwaliteit zoals kwaliteit van medewerkers, informatie aan patiënten, veilig melden van incidenten en de rol van de IGZ. Op het gebied van klachten richt de wet zich op het belang van bemiddeling, laagdrempelige opvang voor cliënten, een goede klachtenregeling en een onafhankelijke geschilleninstantie.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren