De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een kaderwet die een aantal verplichtingen beschrijft maar ruimte biedt voor nadere uitwerking. De wet regelt twee
belangrijke onderwerpen: kwaliteit- en klachtrecht. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt (Wmo), zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp. De Wkkgz valt onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Wkkgz regelt een aantal zaken op het gebied van kwaliteit zoals kwaliteit van medewerkers, informatie aan patiënten, veilig melden van incidenten en de rol van de IGZ. Op het gebied van klachten richt de wet zich op het belang van bemiddeling, laagdrempelige opvang voor cliënten, een goede klachtenregeling en een onafhankelijke geschilleninstantie.

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg, beleid op het gebied van veiligheid en beleid rondom geestelijke verzorging. Op het gebied van klachten heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht over de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling en de aanstelling van personen die belast zijn met de behandeling van klachten. De Wkkgz heeft als doel een effectieve en laagdrempelige afhandeling van klachten en een veilige zorg en goede kwaliteit van zorg. Wat staat er in de Wkkgz en hoe verhoudt deze wet zich tot de rechten van de cliëntenraad volgens de Wmcz?

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren