LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Het doel van de  Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Een van de instrumenten van de Wet BIG is het BIG-register.

Beroepen uit de Wet BIG

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in drie groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het complete tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen

Hier vallen de volgende beroepen onder: Apotheker, Arts, Fysiotherapeut, Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Tandarts, Verloskundige, Verpleegkundige
Het betreffen wettelijk beschermde beroepstitels, geregistreerd in het BIG-register. Het Tuchtrecht is van toepassing.

Artikel 34-beroepen

Hier vallen de volgende beroepen onder: Apothekersassistent, Diëtist, Ergotherapeut, Huidtherapeut, Klinisch fysicus, Logopedist, Mondhygiënist, Oefentherapeut Cesar, Oefentherapeut Mensendieck, Optometrist, Orthoptist, Podotherapeut, Radiodiagnostisch laborant, Radiotherapeutisch laborant, Tandprotheticus, Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er). Het betreffen wettelijk beschermde opleidingstitel, hebben geen wettelijk register en vallen niet onder het Tuchtrecht.

Artikel 36a-beroepen

Hier vallen de volgende beroepen onder: Physician assistant, Klinisch technoloog, Verpleegkundig specialist*(* Wel een wettelijk register en tuchtrecht in volle omvang van toepassing.).
Het betreffen wettelijk beschermde opleidingstitels, hebben geen wettelijk register.  Deze beroepen voeren voorbehouden handelingen uit en hebben een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid. Vallen wel onder het Tuchtrecht (beperkte maatregelen).

Artikel 14-specialismen

Hier vallen de wettelijke erkende specialismen onder. Voor vijf beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.De specialistenregisters worden gevoerd door de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen. Zodra iemand ingeschreven is in een specialistenregister ingeschreven, dan krijgt het BIG-register daarvan een melding.

Achtergrondinformatie

Wettekst BIG

Het bigregister