De Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is sinds 1 juli 2020 van kracht en vervangt de Wmcz. De Wmcz 2018 regelt de medezeggenschap van cliënten van zorgaanbieders die gehouden zijn aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De Wmcz 2018 geldt ook voor ook aanbieders van private zorg en het medisch specialistisch bedrijf (msb).

De wet geeft aan welke mogelijkheden deze zorgaanbieders hebben om de medezeggenschap van cliënten te regelen, en waartoe zij verplicht zijn. Zo zijn zorgaanbieders die zijn gericht op langdurig verblijf verplicht om naast medezeggenschap met cliëntenraden ook inspraak te organiseren voor de cliënten en hun vertegenwoordigers of naasten. Voor het organiseren van medezeggenschap zijn modelregelingen beschikbaar.

Ook geeft de Wmcz 2018 rechten en verantwoordelijkheden aan de cliëntenraad.

 

Documenten

Wettekst Wet van 22 mei 2019, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Brochure LSR basisinformatie Wmcz 2018 Lees voor

Achtergrond wetshistorie en lobbyactiviteiten LSR

 

Artikelen

Artikelen over de Wmcz 2018. Eerder verschenen in het MEDEzeggenschap magazine.

Eerstelijnsorganisatie over de meerwaarde van de cliëntenraad (winter 2020)

Cliëntenraad ziekenhuis en MSB (winter 2020)

Financiering cliëntenraden in de Wmcz 2018 (winter 2020)

Medezeggenschap 2.0 (herfst 2020)

Leren van elkaar – over de meerwaarde van het cliëntenperspectief in de eerstelijnszorg (zomer 2020)

Wmcz 2018_Als er niets anders op zit -beroepsmogelijkheden (zomer 2020)

Frisse blik op medezeggenschap. (lente 2020)

Medezeggenschap in uw praktijk  – cliëntenraden in de eerstelijns zorg (lente 2020)

Betrokkenheid aan de voorkant (winter  2019)

Reikwijdte Wmcz 2018: het MSB (winter  2019)

Medezeggenschapsregeling (herst 2019)

Instemmingsrecht nieuwe Wmcz 2018 (herfst 2019)

Warmlopen voor de Wmcz  (lente 2019)

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren