LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

  • Home
  • Wmcz 2018 - LSR-Kennisbank(current)

De Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is sinds 1 juli 2020 van kracht en vervangt de Wmcz. De Wmcz 2018 regelt de medezeggenschap van cliënten van zorgaanbieders die gehouden zijn aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De Wmcz 2018 geldt ook voor ook aanbieders van private zorg en het medisch specialistisch bedrijf (msb).

De wet geeft aan welke mogelijkheden deze zorgaanbieders hebben om de medezeggenschap van cliënten te regelen, en waartoe zij verplicht zijn. Zo zijn zorgaanbieders die zijn gericht op langdurig verblijf verplicht om naast medezeggenschap met cliëntenraden ook inspraak te organiseren voor de cliënten en hun vertegenwoordigers of naasten. Voor het organiseren van medezeggenschap zijn modelregelingen beschikbaar.

Ook geeft de Wmcz 2018 rechten en verantwoordelijkheden aan de cliëntenraad.

 

Documenten

Wettekst Wet van 22 mei 2019, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Memorie van Toelichting

Brochure LSR basisinformatie Wmcz 2018

Handreiking Wmcz 2018 (gehandicaptenzorg)

Achtergrond wetshistorie en lobbyactiviteiten LSR

Artikelen

Artikelen over de Wmcz 2018. Eerder verschenen in het MEDEzeggenschap magazine.

Cliëntenraad MSB: op zoek naar rol en praktische invulling (2022)

De cliëntenraad als de aanjager van toegankelijke zorg (eerstelijnszorg)(2021)

Een nieuwe wet in crisistijd (2021)

Gelijke rechten en dubbele werklast MSB-clientenraad (2021)

Eerstelijnsorganisatie over de meerwaarde van de cliëntenraad (2020)

Cliëntenraad ziekenhuis en MSB (2020)

Financiering cliëntenraden in de Wmcz 2018 (2020)

Medezeggenschap 2.0 (2020)

Leren van elkaar – over de meerwaarde van het cliëntenperspectief in de eerstelijnszorg (2020)

Wmcz 2018_Als er niets anders op zit -beroepsmogelijkheden (2020)

Frisse blik op medezeggenschap. (2020)

Medezeggenschap in uw praktijk  – cliëntenraden in de eerstelijns zorg (2020)

Betrokkenheid aan de voorkant (2019)

Reikwijdte Wmcz 2018: het MSB (2019)

Medezeggenschapsregeling (2019)

Instemmingsrecht nieuwe Wmcz 2018 (2019)

Warmlopen voor de Wmcz  (2019)

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren